ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินทฉิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2016
ปรับปรุง 25/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 38659
Page Views 51844
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 260,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 299,197 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 230,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 320,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 149,600 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 900,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 616,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 616,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 616,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 616,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 616,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 26,250 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 4,000 บาท
เพิ่มเติม..