ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินทฉิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2016
ปรับปรุง 25/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 38649
Page Views 51834
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษาเดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านแม้วตีนตก  ตั้งอยู่ หมู่ที่  5  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง(แม้ว)  ครั้งแรกโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์  ต่อมาในปี   พ.ศ.  2526

          สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านตาก   ได้รับโอนจาก ร้อยเอก  อุดม    นพรัตน์ นายอำเภอบ้านตาก   โดยให้   นายกฤษ   แสงวนัส   ตำแหน่ง  ครู  2  โรงเรียนบ้านห้วยพลู  มาดำเนินการสอน  และได้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยพลู

          ต่อมาในปี  ..  2526   ได้ รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านตาก  และ นายอุดร   ตันติสุนทร   ได้รับมอบเงินจำนวนหนึ่ง  ซื้อสังกะสี  เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจำนวน  หลัง

          ในปี   พ.ศ.  2527   ทางสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ     ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจำนวน  420,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ส.ป.ช. 102/2526  จำนวน  3  ห้องเรียน  1  หลัง  และ  แบบ  ส.ป.ช.  601/2526จำนวน  1  หลัง  3  ที่นั่ง  (ส้วม)  งบประมาณ  26,250  บาท  ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก  ได้มีคำสั่งอนุมัติให้โรงเรียนบ้านแม้วดอยตีนตกเป็นโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนา ศึกษาตั้งแต่วันที่  26  กันยายน พ.ศ. 2527  เป็นต้นมา

          วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.  2527  นายบัณฑิต    แก้วคำ  ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา  และ  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกของ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา

          วันที่   30  กันยายน   พ.ศ.  2530  นายอดุลย์   พิมพรม  ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา  แทน  นายบัณฑิต  แก้วคำ  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนสามัคคีวิทยา

          วันที่  20 – 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2531  มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน

บ้าน ตาก ประชาวิทยาคาร “  จำนวนหนึ่งได้ออกค่ายอาสาพัฒนาได้จัดทำสนามเด็กเล่น  ทำรั้วล้อมบริเวณพื้นที่แปลงเกษตรของโงเรียนจำนวน  1  ไร่  เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน

          วันที่  ตุลาคม  2531  มีคณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จำนวน  50  คน  ได้มาออกค่ายพัฒนาที่โรงเรียน  โดยจัดทำโต๊ะ  ม้านั่ง  จำนวน  20  ชุด  มูลค่าประมร  10,000  บาท  จัดทำถังเก็บน้ำให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านจำนวน  2  ถัง  มูลค่าประมาณ  3,000  บาท

วัน ที่  1  ธันวาคม  2531  นายเสวก   บุญประสบ  มารับตำแหน่งครูใหญ่  แทน  นายอดุลย์  พิมพรม  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

          วันที่  10  ธันวาคม  2535  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา  ได้รับการปรับปรุงตำแหน่ง  ผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่

          ปี  พ.ศ.  2539  นายประสิทธิ์  อินทฉิม  ติดต่อของบประมาณจากค่ายอาสาจากมหาวิทยาลัยหอการค้า  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  294,197  บาท 

          วันที่  1  ตุลาคม  2541  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน