ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินทฉิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2016
ปรับปรุง 25/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 38653
Page Views 51838
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนบนพื้นที่สูงฯ ระหว่างวันที่ 19 -20 มิ.ย. 60
( จำนวน 5 รูป / ดู 4 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 61 รูป / ดู 42 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 พ.ค. 60
( จำนวน 30 รูป / ดู 43 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมสะเต็มระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 60
( จำนวน 18 รูป / ดู 80 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมสะเต็มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.60
( จำนวน 17 รูป / ดู 67 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมการวัดผลและประเมินผล ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 50 ครั้ง )
กิจรรมรดน้ำดำหัวสงกรานต์กระกูลแซ่ (20 เมษายาน 2560)
( จำนวน 29 รูป / ดู 99 ครั้ง )
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 43 รูป / ดู 133 ครั้ง )
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560
( จำนวน 88 รูป / ดู 170 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ช่วงชั้นที่ 2
( จำนวน 29 รูป / ดู 95 ครั้ง )
กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 36 ครั้ง )
กิจกรรมงานเข็นครกแกรนิต ประจำปี 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 71 ครั้ง )